Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Flimmernet generalforsamling udsat

Bestyrelsen i Flimmernet har besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling til efteråret 2021. Dette skyldes at de nuværende Covid-19 restriktioner for forsamlinger endnu ikke tillader et fysisk møde. Bestyrelsen vil holde løbende øje med udvikling i genåbningsfasen. Så snart det er muligt, vil indkaldelse til udskudt generalforsamling blive udsendt med indkaldelsesvarsler i henhold til vedtægterne. Forslag fra foreningens medlemmer skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen vedlægger regnskab 2020 og budgetforslag til 2021. Vi betragter budgetforslaget som de facto godkendt. Formandens beretning vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og facebook ved udgangen af marts måned.

Regnskab 2020 / Budget 2021 (pdf)

Flimmernet • 23. marts 2021


Previous Post

Next Post

%d bloggers like this: