Flimmer

din lokale medieleverandør i Havdrup

generalforsamling 14. marts

Generalforsamling 14. marts

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed
 3.  Aflæggelse af årsregnskab 2017
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgifter og rykkergebyr
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
  Karsten Larsen, Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
  Nuværende suppleanter, Brian Hansen og Dino Bonometti er på valg. Kun Dino Bonomet    modtager genvalg.
 1. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg. Begge modtager genvalg. Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.
 2. Eventuelt

Regnskab / Budget >>

admin • 7. marts 2018


Previous Post

Next Post

%d bloggers like this: