Antennelauget FLIMMER

Årsberetning 2004 – 2005 

Siden sidst:
Det forgangne år, er for størstedelen gået med planlægning og byggeri af vores nye hovedstation.
En nøje planlægning var nødvendig, fordi den gamle hovedstation skulle flyttes for at give plads til den nye og større bygning, samtidig med, at vi skulle være i stand til at levere radio- og tv signaler til medlemmerne i byggeperioden.
 
Den 18. maj kl. 8.00 kunne projektet så gå i gang, med leje af en stor mobilkran og et mylder af håndværkere, der afmonterede kabler og klargjorde det gamle skur, så det kunne flyttes, uden at det faldt fra hinanden. Samtidigt blev der forberedt et nyt midlertidigt fundament, hvorpå skuret kunne placeres.
Kl. 10.00 var alt klart og kranen på plads. Stor var spændingen, da huset incl. alt det tekniske isenkram langsomt og forsigtigt blev løftet af grunden, og mange negle blev bidt. Holder skidtet? Men alle kunne igen ånde lettet op, efter at det lille hus igen stod sikkert på jorden 10 meter længere inde på grunden. Nu bestod det store arbejde i, at få forlænget og gentilsluttet alle de mange kabler og ledninger samt reetableret strømforsyningen, så folk igen kunne se tv og høre radio.
Allerede kl. 17.30 samme eftermiddag var dette arbejde færdigt og hovedstationen igen fuld funktionsdygtig. 
 
Sommeren gik herefter planmæssigt med byggeriet, kun afbrudt af ferieperioden.
Selve overflytningen af det tekniske udstyr, og dermed ibrugtagningen af den nye hovedstation foregik i perioden 18. – 22. oktober.Arbejdet viste sig at være så godt tilrettelagt og professionelt udført, at vi reelt kun var uden antennesignal i dagtimerne på 3. dagen, og allerede samme aftenen kl. ca. 17.30 havde vi 7 – 8 tv kanaler til rådighed.Til fyraften dag 4 var alle radio- og tv kanaler igen tilbage i anlægget.
Alt i alt kun 2 dage med delvist afbrudt signalforsyning.
 
Bestyrelsen vil derfor her, gerne bringe en stor anerkendelse og tak til Telia Stofa og tømremester Ole Falkjær samt alle øvrige håndværkere, der har deltaget i projektet, for et fantastisk og professionelt stykke arbejde.
Også tak til medlemmerne for den overbærenhed og forståelse for de gener, de har måttet være udsat for i denne sammenhæng.
 
Flimmer kan nu bryste sig af, at have en fuldt moderne servicevenlig hovedstation med plads til fremtidens krav, udfordringer og eventuelle nye ønsker.
 
 
Opdatering af anlægget:
I forbindelse med nybygningen har bestyrelsen besluttet, at tilbyde en gratis prøveperiode på TV2 Charlie, udover den allerede planlagte opdatering af anlægget med indførelse af Nicam stereo på tv kanalerne 3+ og Kanal 5, samt at udvide kanaludbuddet med to betalingsfri kanaler RTL og SAT1, vha. genbrug af tidligere nedtaget udstyr.
Valget faldt på RTL og SAT1 da disse to kanaler, var de højest rangerende blandt betalingsfri kanaler i den seneste brugerundersøgelse.
Yderligere nødvendige opdateringer er foretaget. 
Ny air-condition samt udskiftning af gamle antennekabler i mast. 
Den hidtidige række af planlagte opdateringer og konverteringer er nu således afsluttet. 
 
 
Anlæggets drift:
Ud over enkelte begrænsede signalfejl hen over året og de planlagte afbrydelser i forb. med byggeriet, har vi i år kun været ramt af 2 væsentlige skader.
Mellem jul og nytår, har ukendte hærværks-folk forsøgt indbrud / hærværk mod hovedstationen, ved at forsøge at sprænge døren. Det lykkedes dog ikke personerne at komme ind, men de anrettede stor skade på den ellers solide dør. Døren blev herefter udskiftet.
Under stormen lørdag den 8. januar blev området ved Bistrupvang ramt af en strømfejl med en efterfølgende længerevarende afbrydelse. Dette bevirkede at Flimmer var uden signal til søndag eftermiddag, da vores hoved-udgangsforstærker ikke overlevede uvejret.
Begge skader er anmeldt til vores forsikring.
Endvidere blev vi i starten af februar, af flere medlemmer, gjort opmærksom på, at der på Kanal 5 hver aften bl.a. omkring kl. 21:00, forekom afbrydelse af signalet i en kortere periode, med ”sort skærm” til følge.Da det forekom midt i en meget populær tv-serie var det derfor ekstra generende.
Efter henvendelse til Canal Digital samt vor service partner vedr. problemet, blev der konstateret en programmeringsfejl i vort modtager udstyr, som nu er blevet rettet.
 
 
Ændringer i udbudet af radio- og tv kanaler: 
Bestyrelsen har udover den i indkaldelsen nævnte stillingtagen til TV2 Charlie, pt. ingen planer om ændring af kanaludbudet. 
 
 
Fremtiden:
Bestyrelsen har i den forløbne periode yderligere arbejdet med forskellige muligheder for supplement til / eller evt. fremtidig alternativ til signalforsyningen, herunder muligheder for Internet.
Jeg har derfor som formand i årets løb deltaget i nogle seminarer omhandlende internet, IP telefoni, fremtidens tv og den forventede konkurrence på det digitale netværk.
Mht. mulighed for højhastigheds Internet via vort kabelnet, er vi nu så langt fremme, som det fremgår af den udsendte indkaldelse, at der i aften vil blive fremlagt forslag om modernisering af kabelnettet med returvej og etablering af Internet.
 
 
Til slut, vil jeg som formand gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået og ser med glæde frem til en ny spændende sæson.
En særlig tak til Ove for hans mangeårige virke som kasserer.