Antennelauget FLIMMER

Årsberetning 2003 – 2004

Fra bestyrelsen: Vi har i året der er gået, heldigvis ikke været udsat for større driftsforstyrrelser på anlægget.

Opgaverne har derfor hovedsageligt drejet sig om, at få en byggetilladelse igennem ved kommunen, til en hårdt tiltrængt ny hovedstation.

Denne tilladelse en nu endelig blevet givet.

Bestyrelsen vil ved denne lejlighed, gerne sige tak for en stor hjælp til et af vore medlemmer, arkitekt Claus Byrn for det arbejde og hjælpsomhed der nu har ført til byggetilladelsen.

Vi er nu i gang med at få løst de sidste praktiske opgaver omkring byggearbejdet og forventer herefter, at kunne påbegynde udskiftningen inden for den næste måned.    

Den planlagte udskiftning af hovedstationen har til formål at få ordentlig plads til det nuværende udstyr, samt sikre at vi også i fremtiden har plads til evt. tekniske udvidelser.

Den nye hovedstation bliver på 15 m2 mod de nuværende 2,25 m2.

Under nybygningen vil den eksisterende bygning forsøgt midlertidigt flytte på grunden, således at vi fortsat har signal i anlægget. Dog må det påregnes at der i perioder vil ske afbrydelse af signalet i dagtimerne.

Hvis det bliver nødvendig med længere planlagte afbrydelser vil dette blive annonceret på vor hjemmeside.

Ændringer i udbudet af radio- og tv kanaler: Som følge af sidste års generalforsamlings beslutning, udgik radiokanalen The Voice af nettet pr. 1/1 2004.

Ligeledes har vi i en periode kørt en række tv prøveprogrammer, således at i har fået en smagsprøve på nogle af de kanaler som ligger uden for Flimmer’s programpakke.

Dette har muligvis givet nogen inspiration til en ny kanal og andre bekræftelse i at det nuværende udbud er det rigtige.

Med virkning fra den 4. April i år ændre TvDanmark 1 navn til ”KANAL 5” med en uændret program profil men senere på året med en styrkelse inden for film sport og underholdning. Læs mere her>>>>

TvDanmark 2 bliver til ”TV DANMARK” og vil fremover tilbyde sig som et alternativ til TV2 og DR.

Konvertering af satellitkanaler fra analog til digital modtagelse: Vi har i starten af januar i år, foretage ændringer i vores modtageudstyr, fra analog til digital modtagelse, af tv kanalerne TV3, 3+ og DR2.

Af  analoge satellit-kanaler er der nu kun radiokanalen RTL Radio tilbage. Denne kanal er der pt. ingen planer om at ændre.

Anlægget i øvrigt: Vedr. udgiften til vores forsikring af antenne og hovedstation, har vi nu den store glæde, at kunne meddele, at vi nu har indgået en ny aftale med Codan Forsikring gennem FDA, til en meget favorabel og billigere pris end tidligere, efter at vi de 2 foregående år, har måtte lægge ryg til voldsomme stigninger på hhv. 100 og 150%. 

Fremtiden: Det er fortsat bestyrelsens plan at tv-kanalerne 3+ og TV-danmark1 bliver ændret fra at udsendes i mono til nicam stereo, når økonomien tillader det.

Bestyrelsen har yderligere nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger nye muligheder samt evt. fremtidig alternativ eller supplement af signalforsyningen, herunder muligheder for Internet.

 (En gentagelse).

Vedr. vagttelefon for anmeldelse af driftsforstyrrelser: Foreningen råder over en vagttelefon med telefonsvarer hvorpå I kan anmelde driftsforstyrrelser på jeres radio og tv signaler.

Man kan også vælge at e-maile, eller ved alm. post til bestyrelsen. Tlf.nr. til vagttelefonen og adresser på bestyrelsesmedlemmerne findes på vor hjemmeside, men vil også fremgå af bagsiden på referatet fra denne generalforsamlingen.

Vi modtager ind i mellem opkald hvor der ikke oplyses navn eller telefon nr. Ofte er der tale om anmeldelser der ikke er særlig specifikke samt om fejlen er enkeltstående eller også gælder naboer.  

VIGTIGT!

Inden man kontakter bestyrelsen for fejlmelding, bedes man have følgende oplysninger parat:

  • Navn, adresse og tlf.nr.
  • Drejer fejlen sig om radio- eller tv signalet eller begge dele?
  • Kort beskrivelse af problemet og hvilken kanal/r
  • Særlig vigtigt! Har nabo/erne tilsvarende problemer?
  • Hvor længe har fejlen stået på?

Dette vil give os et bedre overblik over fejlen og en mere præcis fejlbeskrivelse til vor servicepartner.

Vi vil så sørge for at rekvirere en servicetekniker for at udbedre fejlen hurtigst muligt.

NB: Hvis fejlen kun omhandler en selv og ikke ens naboer, er det sandsynligvis en fejl i ens egen installation, et defekt kabel, stikdåse eller evt. egen forstærker. Det er derfor en god ide at kontrollere disse ting inden I ringer. Husk at kablet fra standeren i skel / udvendige fordelerer i rækkehusene og ind i huset, er medlemmets eget ansvar. Denne type fejl er normalt ikke omfattet af vores servicekontrakt og kan derfor individuelt klares af egen elektriker, eller om ønsket udføres af Flimmer’s montør efter regning.

Indgreb eller montering i standeren / fordelerer må kun foretages af Flimmer’s anviste montør.

Spørg gerne hvis I er i tvivl.

Hjemmesiden: Vi har nu fået ny hjemmeside med eget domæne. www.flimmertv.dk. så opdateringer hertil nu er blevet lettere.

Vi er derfor altid opdateret med den nyeste information vedr. drift forstyrrelser, kanal udbud samt mange andre nyttige informationer for både nye og gamle samt evt. kommende medlemmer.