AntenneLauget Flimmer

 

 

 

 

 

INDKALDER TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TORSDAG  DEN 29. MARTS 2001 KL. 19.00

 

I FÆLLESHUSET ØRNESÆDET, TYRELØKKE 62

 

1.      Valg af dirigent.

 

2.      Beretning om Antennelavets virksomhed.

 

3.      Aflæggelse af årsregnskab 2000.

 

4.      Indkomne forslag.

 

5.      Fremlæggelse af budget til godkendelse herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgift og rykkergebyr.

 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (Ole Sørensen ønsker ikke genvalg, Peter Hansen går uden for tur, Ove Halfdan og Gert Poulsen ønsker genvalg,).

7.      Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

 

8.      Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være et af  bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ONSDAG DEN 14. MARTS 2000.

 

 

Med Venlig hilsen

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

Årsberetning 2000/2001

 

 

 

 

TV2 Zulu: Den 15/10-2000 fik Danmark en ny ’must carry’ kanal. Dette blev en hård fødsel, da alle antenneforeninger skulle have den på samme tid. STOFA fik desværre placeret den på en forkert kanal, og de kunne ikke komme og rette dette med det samme, men i løbet af en dags tid kørte alt fint. Kanalen har dog ikke udsendt det bedste signal i starten, men det ser ud til at være i orden nu.

 

Forsikring : Som nævnt på sidste generalforsamling har vi tegnet en kollektiv bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring. Da bestyrelsen er sat sammen af ulønnede frivillige beboere i området, fandt vi det ikke rimeligt, at der kunne rejses økonomiske krav mod medlemmerne.

 

Hjemme side: Vi har flyttet vores hjemmeside til  Havdrup-siden www.havdrup.dk/flimmer/

 

Sky radio: Kanalen forsvandt 1. februar 2001. Uden varsel ændrede kanalen fra et analogt signal til at sende digitalt. Det betyder, at det udstyr vi har i hovedstationen ikke kan bruges mere, og nyt digitalt modtagerudstyr vil for denne kanal bekoste ca. Kr. 12.000,-

 

Digitale kanaler: Vi har i dag 7 analoge kanaler, der vil blive digitale i fremtiden. Ifølge STOFA kan vi påregne, at 3 kanaler skifter over i løbet af år 2001. Det er MTV, Discovery (her udvides sendetiden til ca. 18 timer i døgnet) og Eurosport.

 

Andre kanaler: Vi har været forskånet for de store problemer i år. Der har dog været udfald på forskellige kanaler af kortere varighed, men det har ”kun” været Eurosport, der har drillet flere gange. Det er der nu sat en stopper for, da STOFA har været nødt til at udskifte dekoderen.

 

Anlægget: Vi har fået STOFA til at lave en vurdering af vores tekniske udstyr. Vores hovednet er lavet af de bedste kabler, der er godt isoleret og har mange gode år endnu. Lidt anderledes ser det ud med stikledningerne fra standeren i skellene og ind til folks huse. De vil normalt vil blive nedbrudt i løbet af 15-20 år alt efter jordens beskaffenhed. Signalerne vil i sådanne tilfælde blive af forringet kvalitet.

Så tjek jeres husforsikring om den også dækker stikledninger !

Hovedstationen  er pt. ok, men størrelsen kan i fremtiden blive et problem med alt det elektriske isenkram, der fremover vil blive fyldt i den.

 

Fremtiden: Tre personer fra bestyrelsen har været til informationsmøde hos STOFA omkring fremtiden for vores anlæg. Vi var igennem følgende punkter: analoge/digitale kanaler, Internet og  QAM-løsning til High-pay programmer.