Antennelauget FLIMMER

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling.
Onsdag den 27. november 2002 kl. 19.00.
I Fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62.

 

  1.

Dirigent:

Claus Larsen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget.
Claus konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

2.

Information vedr. TV2 Zulu som overgår til betalingskanal pr. 1.1.2003:

Formanden informerede de fremmødte om situationen vedrørende TV2 Zulus planlagte overgang til betalingskanal:  

  •   TV2 Zulu er ikke længere en ”must carry” kanal.
  • Afgiften betyder en forøgelse af flimmers kontingent på kr.: 126,- pr. medlem pr. år.

Bestyrelsen ville være tvunget til at binde medlemmerne for denne udgift for hele 2003, eller fjerne TV2 Zulu fra programudbuddet fra 31/12. Derfor ønsker bestyrelsen medlemmernes tilkendegivelse for dette program i denne generalforsamling.

Kommentarer fra salen:
Der kom flere kommentarer, der tilkendegav en utilfredshed med TV2’s metode med først at ”tilvende” seerne en kanal via pålæg om ”must carry”, hvorefter man vender strategien til at  blive en betalingskanal (pengemaskine). Man ønskede ikke at betale ekstra. Der skal statueres et eksempel.

3.


Afstemning: Ønskes TV2 Zulu fortsat i FLIMMER’s programpakke    

      ·    For at beholde TV2 Zulu:    10

      ·    For at fjerne TV2 Zulu:        31  
      ·    Undlod at stemme:                 2  

Resultat: TV2 Zulu bliver fjernet fra Flimmers programudbud pr. 31/12 2002