Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

YouSee eller ej

Som meddelt d. 1. oktober på vores webside og facebook, så har foreningens TV-leverandør, YouSee, opsagt sin aftale med Discovery’s 11 kanaler som leveres til Flimmernet’s medlemmer fordelt i tre TV-pakker eller via bland selv. Dette vil være gældende fra 1. januar. Se opslag her: yousee-opsiger-aftale-med-discovery

Efter forlydender i pressen har forhandlinger været i gang løbende mellem de to parter dog uden resultat. YouSee har nu udsendt en pressemeddelelse pr. 6. november hvor de meddeler at de ikke når en evt. ny aftale med Discovery om deres 11 kanaler inden årsskiftet.

Flimmernet bestyrelsen har holdt en del møder i den anledning og vi finder situation meget beklageligt. Iflg. foreningens gældende aftale med youSee har vi ikke nogen indflydelse på hvilke kanaler der bliver leveret til os. Kun at pakkerne skal afspejle YouSee’s tilsvarende udbud til kunder i YouSee’s egne net.

Bestyrelsen har modtaget en del kommentarer til dels via facebook og ved personlige henvendelser med udtryk for bekymring ved at miste 11 Discovery kanaler pr. 1. januar. Bestyrelsen har ikke nogen officiel præference på hvilke kanaler der skal leveres til foreningens medlemmer udover at vores TV-leverandør skal kunne levere et så bredt spektrum af de mest populære kanaler der findes på Tv-markedet i Danmark, samt til en konkurrencedygtig pris.

YouSee har meddelt at de vil erstatte de mange Discovery-kanaler (med bl.a 9 filmkanaler i fuldpakken), hvilket bestyrelsen ikke mener udtrykker et varieret og seriøst udbud af kanal indhold. Læs mere om YouSee’s ændringer pr. 1. januar: tv2020-grundpakke

På baggrund af ovennævnte situation har bestyrelsen valgt at opsige vores gældende YouSee aftale som har en bindingsperiode på 24 måneder fra 1/1 2019 og med et opsigelsesvarsel på 12 måneder.

I samarbejde med brancheforeningen, FDA, Forenede Danske Antenneforeninger, og andre antenneforeninger er vi i gang med at undersøge muligheder for at komme ud af aftalen før kontraktudløb.

Samtidigt med dette har vi indhentet tilbud fra flere forskellige TV-leverandører der kan levere TV-pakker med et bredt udvalgt af Tv-kanaler med et varieret indhold. Og som også inkluderer kanaler fra Discovery.

Heldigvis mangler der ikke leverandører på markedet for flow-tv kanaler hverken prismæssigt eller i udvalg af kanaler. Snarere ligger udfordringen at finde en leverandør som også kan levere frit valg af enkeltkanaler (Bland selv), TV-arkiv, replay samt mulighed for også at kunne vælge mellem flere forskellige streaming-tjenester.

Med mindre YouSee og Discovery får strikket en aftale sammen inden nytår, så vil Discoverys 11 kanaler forsvinde i Flimmernet’s udbud pr. 1. januar. Discovery tilbyder dog adgang alle sine live kanaler via streaming-tjenesten Dplay til kr. 99 pr. måned uden binding og med 14 dages prøvetid.

I samarbejde med Tunenet og Vindinge Anettelaug driver Flimmernet eget billigt internet til medlemmerne og dette vil ikke blive påvirket af at vi opsiger TV-aftale med YouSee eftersom det netop kun er en TV-forsyningsaftale vi har med YouSee.

Bestyrelsen modtager gerne løbende input og spørgsmål fra vores medlemmer vedr. den aktuelle situation, herunder også generelle ønsker om bibeholdelse af Discovery kanaler som flow-tv-kanaler.

De bedste hilsner

Flimmernet bestyrelse
Havdrup

YouSee

Flimmernet • 17. november 2019


Previous Post

Next Post

%d bloggers like this: