Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kabelforening Flimmernet indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.00 i beboerhuset Tyreløkke 62 (bemærk rettelse)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Antenneforeningens virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2021
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgift og rykkergebyr
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  Karsten Larsen, Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
  Nuværende suppleanter, Dino Bonometti og Pernille Bayard er på valg. Begge modtager genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Revisorer, Jan Priess og Malene Schou er på valg. Begge modtager genvalg.
  Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.
 8. Eventuelt

  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ONSDAG DEN 16. MARTS 2022.

Flimmernet • 23. marts 2022


Previous Post

Next Post