Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Flimmernet årsberetning 2022

Læs eller udskriv foreningens årsberetning ifm. med generalforsamling d. 31/3Indkaldelse og dagsorden finder du under “Om Flimmernet / referater eller klik her >> Share this:

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kabelforening Flimmernet indkalder til ordinær generalforsamling Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.00 i beboerhuset Tyreløkke 62 (bemærk rettelse) Valg af dirigent Beretning om Antenneforeningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab 2021 Indkomne forslag Fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgift og rykkergebyr Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanterKarsten Larsen, Lis Larsen…

Læs videre

Generalforsamling 2021

Eftersom corona restriktionerne ved at mødes i større forsamlinger er ophævet, har bestyrelsen besluttet at afholde den udsatte generalforsamling.De fleste punkter foreslås at blive afviklet som en slags konfirmering af tingenes tilstand, eftersom bestyrelsen har ageret ud fra et de facto godkendt budget, og eftersom bestyrelse-, revisorer- og suppleantmedlemmer der skulle have været på valg…

Læs videre

Flimmernet årsberetning 2021

Bestyrelsen vedlægger regnskab 2020 og budgetforslag til 2021. Vi betragter budgetforslaget som de facto godkendt. Formandens beretning og regnskab finder du under “Om Flimmernet / referater eller klik her >>

Flimmernet generalforsamling udsat

Bestyrelsen i Flimmernet har besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling til efteråret 2021. Dette skyldes at de nuværende Covid-19 restriktioner for forsamlinger endnu ikke tillader et fysisk møde. Bestyrelsen vil holde løbende øje med udvikling i genåbningsfasen. Så snart det er muligt, vil indkaldelse til udskudt generalforsamling blive udsendt med indkaldelsesvarsler i henhold til vedtægterne….

Læs videre

Ord. generalforsamling er aflyst

Orientering om udsættelse af Flimmernets ordinære generalforsamling 2020.   FLIMMERNET udsætter den ordinære generalforsamling, som var planlagt til d. 25. marts 2020. Bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamlingen, på trods af at vedtægterne pålægger at denne afvikles inden udgangen af marts. Udsættelsen er begrundet i regeringens påbud om forsamlinger, foranlediget af Coronavirus: Covid19.  En ny…

Læs videre

Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Dagsorden: Beretningen kan ses på vores hjemmeside 1 uge før, eller fås ved indgangen til generalforsamlingen. Regnskab 2018 og budget for 2019 kan ses på vores hjemmeside. Valg af dirigent Beretning om Antennelaugets virksomhed Aflæggelse af årsregnskab 2018 Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 4.1 Vedtægtsændring, forslag om nyt navn til foreningen. 4.2 Vedtægtsændring, forslag om…

Læs videre