Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

0

Ved indmelding/udmelding

Ved indmelding/udmelding af Flimmernet

Udmelding af foreningen
Send en mail til foreningen på info@flimmertv.dk – senest d. 10 for udmelding samme måned. Udmelding og afbrydelse af signal til bolig koster i gebyr kr. 400.

Ved afmelding af internet:
Internet afmeldes inden den 10’ende i en måned.
Sælger returnerer routeren til Flimmer Formand på Bistrupvang 29.
Ved fraflytning venligst oplys nye adresse til Flimmernet.

Husk at afmelde eventuel Betalings Service aftale.

Indmelding i foreningen for at modtage TV og/eller internet fra Flimmernet.

TV-pakke:
Nyt medlem skal melde sig ind i foreningen og meddele hvilken TV-pakke der ønskes.

Økonomi:
Indmeldelsesgebyr opkræves samt takst for TV-pakke for indeværende år.

Internet:
Ny kontrakt på levering af internet fra Flimmernet udarbejdes til nyt medlem. Router fra foreningen afhentes hos formanden.

Økonomi
Ønsker du internet oplyses dette ved indmelding til foreningen. Kontrakt på levering af internet fra Flimmernet skrives under af ny ejer. Det nye medlem låner gratis router fra foreningen.

Internet:
Internet afmeldes inden den 10’ende i en måned.
Sælger returnerer routeren til Flimmer Formand på Bistrupvang 29.
Sælger oplyser sin nye adresse til Flimmer

Tilmeldingsafgift betales til foreningen og betaler for internet forud hvert kvartal.

 Revideret November 2023