Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

0

Priser

Kontingent 2024 (i parentes pr. mdr.) inkl. moms kontingent pr. 1/4-2024
Medlemskab* 480 (40)
Grundpakke 2.520 (210)
Mellempakke 5.760 (480)
Fuldpakke 7500 (625)
Rykkergebyr 100
Genåbningsgebyr 500
Tilslutningsafgift 1.250
Udmeldelsesgebyr 400
Skift af TV pakke 400
Flimmer internet op til 1250/100 Mbit
Pris pr. måned
**140
Flimmer internet op til 1250/100 Mbit
Pris pr. år
**1680

*) Medlemskab kræves for en TV pakke og/eller en Internet forbindelse

**)Internet betales kvartalsvis!

Pakkepriser for 2024 fra 1. januar 2024

Skift af TV-Pakker
Pakkeskift koster kr. 400.
Skift til en større eller mindre pakke kan ske til d. 1. i hvert kvartal.
Anmodningen om pakkeskift skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. i måneden før skiftet. Send en mail til foreningens kasserer Lis Larsen. –kasserer@flimmernet.dk

Vigtigt: Ved pakkeskift venligst oplys navn, adresse og telefonnummer


Hvad sker der når et medlem ønsker pakkeskifte?
1. Et medlem kontakter kassereren pr. e-mail.

2. Oplysningerne i medlems kartoteket til rettes af bogholderen, således at fremtidige automatiske opkrævninger passer til pakkevalget.

3. Der udarbejdes en økonomisk opgørelse til medlemmet, hvori der indregnes pakkeskiftgebyr og der tages hensyn til det kontingent der eventuelt allerede er betalt.

4. Rekvisition på selve det fysiske pakkeskifte udarbejdes, og lægges ind i vores ressource plan for vores kørende teknikere.

5. Vores servicefirma kører ud til den pågældende adresse, ud måler den korrekte stikledning og monterer et filter på stikledningen. Filteret er specielt for den programpakke medlemmet ønsker at betale for.

6. Teknikeren gennemgår for eventuelle fejl, efterspænder og kontrollerer de øvrige abonnenters tilslutning til anlægget.