Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Hybridfiber Flimmernet indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 20. marts 2024 kl. 19.00 i beboerhuset, Horseløkke 62

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2023
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget 2024 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgift og rykkergebyr
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  Karsten Larsen, Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
  Nuværende suppleanter, Dino Bonometti og Pernille Bayard er på valg. Begge modtager genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Revisorer, Jan Priess og Malene Schou er på valg. Begge modtager genvalg.
  Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.
 8. Eventuelt

Under menupunkt Referater / regnskab finder du kopi af foreningens årsberetning samt regnskab 2023 og budget 2024

Flimmernet • 13. marts 2024


Previous Post

Next Post