Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

0

Om Flimmer

Bestyrelsen – Referater / Regnskaber – Priser – Vedtægter – Ved fraflytning

Lidt  FLIMMER  Historie

Dette antenneanlæg er etableret og opført af Solrød Kommune i 1974 for en fælles nedtagning og distribution af TV- og radiosignaler for kvarteret Bistrupvang og Svenstrupvang i Havdrup. Samtidig blev der indført en  deklaration om medlemspligt samt forbud mod opsætning af egne antenner i området. Dette for at forhindre parcelhuskvarteret i at udvikle sig til en uskøn skov af tv-antenner.
I forbindelse med etableringen blev der samtidig lavet tilslutning til beboer på Pærevangen, Kilevangen, Hasselvej og i Bækparken.

Dengang var udbudet af programmer meget begrænset. Det bestod af 3 tv-kanaler DR(1), Sverige1 og 2. 6  radioprogrammer, 3 danske: P1, 2 og 3 samt 3 svenske.

Senere i slutningen af 70’erne i forbindelse med udstykningen af  Ulvemosen også kaldet “Løkke-kvarteret”, (Byløkke, Køgeløkke og Fåreløkke), blev også dette område tilkoblet. Der blev her indført en lignende deklaration.

Antenelauget FLIMMER” blev dannet og navngivet  på en stiftende generalforsamling den 6.november 1978. Samtidig blev ejerskabet og ansvaret for den videre drift og vedligeholdelse af fællesantennen med tilhørende modtageudstyr og kabelnet, overgivet til denne foreningen af Solrød Kommune.

I årene 1980 til 85 blev foreningen yderligere udvidet med bebyggelsen Stenløkke, Grønløkke, Horseløkke og Tyreløkke.

Foreningen er i dag udbygget til i alt 367 tilsluttede husstande.

I februar 1989 fik FLIMMER sat sin første parabol op med nogle prøveprogrammer fra satellitten Astra, bl.a. RTL, SAT1 og SKY Channel.
April 89 blev TV3, Eurosport og MTV tilføjet som de første rigtige satellitprogrammer i anlægget.

Siden er programudbudet stødt vokset til i dag 21 populære tv-kanaler og 12 radio-kanaler. (Se kanal oversigten). Fra foråret 2007 tilbydes yderligere mulighed for højhastighed Internet, IP-telefoni samt mulighed for modtagelse af nogle af vore nuværende tv-kanaler i en digital form, der giver en meget høj billed kvalitet.

Ledelse og målsætning:

Antennelauget FLIMMER drives i overensstemmelse med gældende love og vedtægter og er derudover en uafhængig, upolitisk og demokratisk forening der sætter sine medlemmer i centrum og dermed giver en stor grad af medbestemmelse gennem forslag og almindelig flertals afgørelser på generalforsamlinger.
Foreningen ledes af en frivillig, engageret og ulønnet bestyrelse bestående af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Dette sammen med en professionel service- og samarbejdspartner, gør at det muligt at holde drifts- og administrationsomkostninger på et absolut minimum, samtidig med at der altid sørges for at være økonomisk mulighed for at følge den teknologiske udvikling.

FLIMMER er derfor i stand til, at levere radio og tv programmer af en høj kvalitet til en yderst konkurrencedygtig pris.

—–oo0oo—–