Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Generalforsamling 2021

Eftersom corona restriktionerne ved at mødes i større forsamlinger er ophævet, har bestyrelsen besluttet at afholde den udsatte generalforsamling.
De fleste punkter foreslås at blive afviklet som en slags konfirmering af tingenes tilstand, eftersom bestyrelsen har ageret ud fra et de facto godkendt budget, og eftersom bestyrelse-, revisorer- og suppleantmedlemmer der skulle have været på valg er fortsat, fordi alle gerne modtager genvalg.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Antenneforeningens virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2020
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgift og rykkergebyr
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer Michael Jantunen, Peter Leisner og Erik Bouzaglo er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
  Nuværende suppleanter, Dino Bonometti og Pernille Bayard er på valg. Begge modtager genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg, kun Jan Priess modtager genvalg.
  Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.
 8. Eventuelt

  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2021.

  Den netop afholdte urafstemning i august måned sluttede 1 september 2021.Valget stod imellem at fortsætte med Yousee, eller skifte til Glenten via Tunenet.
  Resultatet blev med en stemme pct. På 56% ud af 279 mulige stemmeberettigede.
  138 for Yousee
  17 for Glenten
  2 neutrale
  Beretningen, regnskab og budgetforslag blev offentliggjort i foråret.
  Formanden vil informere om nyt siden foråret

Flimmernet • 5. oktober 2021


Previous Post

Next Post